Eftersom sidan behövde nya funktioner och tiden var knapp fick jag ta till en färdig mall.
Detta kommer jag att råda bot på senare. I huvudsak är detta en sida som handlar om mig, Clas, när jag står med gitarr på magen och sjunger för de som vill lyssna.

I allmänhet brukar snittåldern ligga strax över 80 år och mina visor anpassade efter detta. Men det händer i bland att jag får en publik yngre än mig själv. Då vet man inte vad som kan hända.